Search This Blog

Tuesday, September 22, 2009

Peranan Ibu Bapa dalam Usaha Mengatasi Buli di Sekolah

Pada zaman dahulu, buli dapat definisikan sebagai perlakuan penindasan oleh seseorang atau sekumpulan pelajar terhadap pelajar yang lain. Kes buli di sekolah semakin meningkat dari sehari ke sehari. Masalah ini juga sudah menjalar ke sekolah rendah. Malah, pelajar-pelajar yang terjebak dalam perlakuan negatif ini disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya dan media massa, tekanan serta keinginan menunjukkan kuasa dalam kalangan rakan sebaya.

Ibu bapa merupakan insan paling berpengaruh dan penting dalam usaha pembentukan disiplin serta sahsiah anak-anak. Jasa dan budi ibu bapa tidak ternilai harganya. Contoh, seorang anak berasa segan untuk mengingkari nasihat ibu bapa. Selain itu, kaedah psikologi ini dapat menghindarkan anak-anak mereka daripada membuli orang lain.

Ibu bapa dibekali pelbagai ilmu keibubapaan sebagai menjadi suri teladan kepada anak-anak. Ilmu keibubapaan, bahan bacaan daripada pakar keluarga, dan kempen. Bimbingan agama dan pendidikan sivik oleh ibu bapa juga penting dalam kekuatan anak. Mendidik anak-anak sejak kecil jiwa mereka lebih mudah dilentur. Menghormati orang yang lebih tua, rakan-rakan tanpa mengira usia, agama, bangsa, dan status sosial.Pendekatan agama membentuk keperibadian anak-anak menjadi benteng kepada gejala sosial.

Keismpulannya, ibu bapa mempunyai peranan yang besar dalam menangani masalah buli. Anak-anak banyak menghabiskan masa bersama dengan ibu bapa dan keluarga. Akhirnya, ibu bapa perlu menyiapkan diri dari segi mental dan fizikal.

0 comments: